Video demonstration

Se i YouTube filmen hvordan en brand udvikler sig i hhv. et ubehandlet træskur og i et træskur, som er behandlet med brandbeskyttende lak.
Skuret, som har blevet behandlet med brandbeskyttende lak, ses til venstre, og til højre ses det ubehandlede skur.